Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun          16. 17. ve 18. maddeleri, işyerlerinde çalışacak olan personellerin yapacakları işe dair oryantasyon, iş güvenliği ve mesleki eğitim konuları hakkında bilgilendirilmesi ve sertifikalandırılmasını şart koşmaktadır. 

Çalışanların iştigal konuları hakkında işverence görüşlerinin sorgulanması, risk analizi dahil olmak üzere iş güvenliği uygulamalarının tümünde etkin rol alması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Çalışmalarını yürüterek bu önemli konuda işletmenizin sağlık ve güvenlik şartları açısından uygun hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARIMIZ

  • İş Sağlığı ve Güvenliği temel Bilgilendirme Eğitimi
  • İş Kazaları ve meslek hastalıkları
  • Yangın Eğitimleri ve tahliye tatbikatı Senaryoları
  • Acil durumlarda alınması Gereken önlemler
  • Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Seçimi
  • Kimyasal maddelerle Çalışmalarda alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri
  • Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri
  • El aletleri ve İş Ekipmanlarının Kullanımında alınacak Güvenlik tedbirleri. 
  • İş hukuku-yasal Sorumluluklar.